недеља, 30. октобар 2011.

Rodovi


Profesorka španskog je objašnjavala svojim studentima, da španski takođe razlikuje rod za zajedničke imenice i da sve postoji kao ženski i muški rod.
Na primer, kuća je ženskog roda: ’’la casa’’, a olovka je zato muškog roda: ’’el lapiz.’’
Studenti su pitali: ’’Kog je roda ’’kompjuter’’?’’
Umesto da im odgovori, profesorka ih je podelila u dve grupe, mušku i žensku i zatražila od njih da se opredele da li "kompjuter" pripada ženskom ili muškom rodu. Svaka je grupa dobila zadatak da sa četiri razloga obrazloži svoje opredeljenje.

Muškarci su odlučili da ’’kompjuter’’ mora definitivno biti ženskog roda (’’la computadora’’), jer:

1. Niko osim njihovog tvorca ne razume njihovu unutrašnju logiku;
2. Originalni jezik koji koristi za komunikaciju sa drugim kompjuterima je potpuno nekompatibilan za sve ostale;
3. Najmanje greškice pohranjuju se daleko u memoriju za eventualno kasnije prisećanje;
4. Onoga momenta kada se vežeš za jednog, nađeš se u situaciji da trošiš pola svojih prihoda za njihove potrebe i dodatke.

(.... A OVO, dole, JE JOŠ BOLJE .... !!!!)

Ženska grupa je zaključila da kompjuter mora biti muškog roda (’’el computador’’), jer ..

1. Da bi bilo ikakve koristi do njega moraš da ga startuješ;
2. Raspolažu sa ogromnim brojem podataka, ali ne mogu samostalno da razmišljaju;
3. Osmišljeni su da rešavaju probleme, ali polovinu vremena oni sami predstavljaju problem;
4. Čim se vežeš za jednog, otkriješ da bi dobila nov, napredniji model, da si samo malo duže pričekala.
 
Ženska ekipa je pobedila.

Нема коментара:

Постави коментар